top of page

Samenwerken

Mama's Garden is een programma van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie, onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Naast een nauwe samenwerking op het gebied van onderzoek met het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg (Kenniscentrum Zorginnovatie) werkt Mama's Garden samen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, studenten van verschillende opleidingen en natuurlijk met moeders!

Jonge Moeder Klas Zadkine 0319-024.jpg
Naamloos-2_edited.png

“Bij Mama's Garden

krijgen zowel moeders als

wij - de studenten - goede begeleiding.”

bottom of page