Samenwerken

Mama’s Garden is als onderdeel van Hogeschool Rotterdam actief in het domein van onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Studenten met verschillende opleidingsachtergrond – vanuit het mbo en hbo – krijgen inzicht in werving, outreachend werken, worden verplicht in de praktijk actief te zijn. Mama’s Garden staat in verbinding met de gemeente Rotterdam, het Centrum voor Jeugd en Gezin en welzijn en zorg in de wijk.

Inmiddels is Mama’s Garden actief op drie vaste locaties en een aantal flexibele, welke zijn op locatie van het Albeda en ROC Zadkine. Hiermee bereikt zij een brede doelgroep van moeders (waaronder jonge moeders, Syrische vluchtelingen, moeders uit de wijk). Het aantal samenwerkingspartners en het netwerk is uitgebreid. Mama’s Garden ontvangt de aankomende 3 jaar (ingaande september 2018) een bijdrage van het Oranjefonds, vanuit het programma vrijwillige zorg in het gezin en vanuit het Sint Laurensfonds. De financiële status draagt bij aan een professionaliseringsslag en mogelijkheid tot onderzoek naar verduurzaming Mama’s Garden.

De komende jaren wil Mama’s Garden een groei doormaken. Meer kinderen en moeders bereiken op meer locaties met een grotere inzet van studenten en moeder vrijwilligers. Tevens is het doel het concept overdraagbaar te maken en uit te rollen naar meerdere steden. Vanaf het onderwijsjaar 2018-2019 willen we starten met de professionalisering; door het schrijven en vastleggen van een handboek, ideeën voor workshops en een productencatalogus, organisatieteam etc. In hetzelfde onderwijsjaar wordt gestart met een onderzoek naar de impact van Mama’s Garden en het overdraagbaar maken van het programma, zodat er na drie jaar een goed werkend (overdraagbaar) concept staat. Daarbij hoort ook een zekere schaalvergroting.

In 2018-2019 zal er gestart worden met de contouren van actieonderzoek en uitbreiding van het aantal plekken zijn. Binnen Mama’s Garden wordt intensief samengewerkt met verschillende partners, waaronder U- Create, Kenniscentrum Zorginnovatie en daarnaast met diverse professionele organisaties als Gemeente Rotterdam, Bibliotheek Rotterdam, Dock Charlois, Home Start, CJG, Albeda en Startcollege van Zadkine. De periode van financiële ondersteuning is belangrijk om het business model van Mama’s Garden te ontwikkelen om verder te groeien als leerwerkbedrijf en/of sociale onderneming.