Enthousiaste studenten gezocht

voor stage/ keuzepunten!

Mama’s Garden is een informele ontmoetingsplek waar (aanstaande) moeders bijeenkomen en deelnemen aan diverse activiteiten. Deze plek biedt de gelegenheid om in contact te komen met andere zwangeren/jonge moeders, thema

bijeen­komsten te bezoeken en hun sociale netwerk te vergroten. Daarnaast kunnen de zij bij Mama’s Garden samen met hun kind in een veilige omgeving spelen. Naast alle leuke activiteiten wordt er ook een luisterend oor geboden aan degene die daar behoefte aan hebben. Zij kunnen aan jou gekoppeld worden als buddystudent bij lichte ondersteuningsvragen of zij worden doorverwezen naar professionals.

Mama’s Garden is op zoek naar creatieve studenten die het leuk vinden zelfstandig activiteiten en thematische bijeenkomsten te organiseren met moeders en jonge kinderen op vier verschillende locaties in Rotterdam Zuid. Het is de ideale leerwerkplek voor Social Work (vrijwillige stage of eerstejaars stage) en IVG studenten (maatschappe­lijke vrijwillige keuzepunten), waar je kan werken aan je gespreks- en coachings­vaardigheden. Leer Rotterdam Zuid en de wijken kennen, verbreed je blik op, verrijk je kennis over de sociale kaart en ontwikkel je tot de professional van de toekomst!

Stuur je CV, je sollicitatie brief en indien mogelijk je beschikbare dagen naar: Wietske Willemse via mamasgarden@hr.nl voor vragen kun je bellen naar  

06-21689275.