Wat is Mama's Garden?

Mama’s Garden is een community bestaande uit moeders, studenten en samenwerkingspartners in onderwijs, zorg & welzijn. Wij organiseren samen informele bijeenkomsten voor (aanstaande) moeders en jonge kinderen met als doel het vergroten van het sociale netwerk en het gevoel van capabel ouderschap.
Daarnaast is het een interactieve leerwerkplek voor studenten van zowel mbo, hbo als universiteit met ruimte voor innovatie en experiment. 

Ten tijde van Corona restricties/lockdown organiseren wij online ontmoetingen, zijn er buddy's voor moeders en themabijeenkomsten online.

EMI op Zuid

Mama’s Garden is een programma van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van Hogeschool Rotterdam.

Contact met Mama's Garden

Ben je geïnteresseerd in een samenwerking met Mama's Garden en wil je een afspraak met ons, neem gerust contact op met Wietske Willemse. 

Naamloos-2_edited.png

“Bij Mama's Garden kan ik

kletsen over mijn kind met andere moeders en vragen stellen.”

- Megin,  (vrijwillige) organisator  

Mama’s Garden Special